Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy butikalexandria.pl prowadzi usługi krawieckie za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem sklepu jest: Butik Alexandria Monika Jurewicz, Lwowska 2, 19-500, Gołdap, PL, NIP 8471449459, firma została zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie : https://www.butikalexandria.pl/formy-platnosci
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Towary produkowane są na indywidualne zamówienie klienta, klient ściśle określa parametry produktu. Prosimy o rozważne zakupy.

8. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka prywatności: https://www.butikalexandria.pl/polityka-prywatnosci

Zamówienia.

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w postaci wiadomości elektronicznej. 
5. Oferowany asortyment jest produkcji własnej. Asortyment jest produkowany wedle specyfikacji zamówienia klienta. Klient zamawiając asortyment określa dokładnie cechy produktu. Kategorie asortymentu produkcji własnej wykonywane pod specyfikację klienta (nie posiadamy sztuk fizycznie na magazynie): Sukienki, Bluzki, Żakiety, Spódnice, Narzutki, Płaszcze.
6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
7. W przypadku Zamówień, w których zawarte są produkty wykonane pod specyfikację klienta z katalogów: Sukienki, Bluzki, Żakiety, Spódnice, Narzutki, Płaszcze, produkty pełnowartościowe nie podlegają zwrotom, jedynie wymianom na asortyment inny dostępny w sprzedaży.  Prosimy o rozważne zakupy. W przypadku pytań lub wątpliwości przy składaniu zamówień prosimy o kontakt.

8. Produkty z katalogów: Wyprzedaże, Pasmanteria (z wykluczeniem materiałów), Galanteria, Piżamy, Legginsy, Rajstopy, Bielizna, Pościel, Spodnie jest to asortyment wyprodukowany, oczekujący w magazynie na sprzedaż. Zwrot za towary z wyszczególnionych katalogów w pkt 8, podlega 100% wartości.

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, wartość zakupów nie przekraczająca kwoty 300 zł,
b) przelewem – przelew na wskazane konto Sklepu, w terminie do 7 dni licząc od momentu złożenia oferty kupna,

c) płatność elektroniczna, kartą kredytową, kartą debetową, przelew natychmiastowy, w terminie do 7 dni licząc  od momentu złożenia oferty kupna.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

Wysyłka towaru.

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np.Firmy kurierskiej DPD, InPost) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
3. Asortyment wysyłamy na adres dostawy podany przez Kupującego. Nie ingerujemy w otrzymane dane ani w formę ich zapisu.

4. Asortyment wysyłany jest w ciągu 2-5 dni roboczych, w przypadku zwiększenia ilości zamówień (okres świąteczny, 10% zamówień może mieć opóźnienie do 7 dni roboczych)

5. Asortyment z folderu Wyprzedaże (Realizacje24h), Pasmanteria, Pościel, Bielizna, Legginsy, Galanteria wysyłany jest w ciągu 24h. 

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy:

1. Na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Wzór formularza odstąpienia od umowyOdstąpienie od Umowy

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Zwrot asortymentu wyłącznie na podstawie dowodu zakupu. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Dotyczy to produktów gotowych. Produkt gotowy posiada ściśle określone cechy fizyczne, których nie można modyfikować wedle swoich zindywidualizowanych potrzeb np.: pasek, biżuteria, prześcieradło, zegarek.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opa-kowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zo-stało otwarte po dostarczeniu,
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-łącznie połączone z innymi rzeczami,
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
11) zawartej w drodze aukcji publicznej,
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kultural-nymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpo-częło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ochrona prywatności.

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
4. Dane przesyłane do firmy, login, hasło przesyłane są chronionym połączeniem SSL.

Własność intelektualna.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Klient ma prawo do pozasądowego rozwiązywanie sporów.

To polubowne postępowania prowadzone w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Nowa procedura, wprowadzona ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, jest szybsza, zazwyczaj bezpłatna i znacznie mniej sformalizowana niż postępowanie przed sądem powszechnym. W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni eksperci, np. mediatorzy.

Jeżeli konsument zareklamował towar lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji nie uznał można skorzystać z nowego rozwiązania. Aby wszcząć postępowanie muszą zostać spełnione trzy warunki:

 1. konsument zgłosił przedsiębiorcy reklamację
 2. spór pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą nie został zakończony
 3. przedsiębiorca przy odmowie uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

Aby rozpocząć postępowanie należy złożyć WNIOSEK. Większość podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań publikuje na swoich stronach internetowych wzory wniosków, z których można skorzystać. Jeżeli jednak wniosek nie został opublikowany można napisać go we własnym zakresie. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie stron sporu – dane konsumenta i przedsiębiorcy
 2. dokładnie określone żądanie – informację, jakim rozstrzygnięciem chcielibyśmy, żeby postępowanie się zakończyło
 3. wskazanie rodzaju postępowania:
 • zbliżenie stanowisk stron – bezstronna osoba pomaga ułatwić kontakt i wesprzeć w komunikacji skonfliktowane strony sporu,
 • zaproponowanie rozwiązania – bezstronna osoba zapoznaje się z argumentami obu stron sporu i proponuje jego rozwiązanie,
 • rozstrzygnięcie sporu – arbiter w sposób wiążący narzuca rozwiązanie stronom konfliktu (ten rodzaj postępowania wykorzystują jedynie Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki).
 1. podpis

Postępowania prowadzone są przez podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest ZGODA obydwu stron sporu.

Dane zawarte w rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 

Przy Prezesie UOKiK został utworzony Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Pracownicy Punktu:

 • pomagają w wypełnianiu wniosków
 • informują o kompetencjach i procedurach stosowanych przez podmioty uprawnione
 • informują o innych sposobach dochodzenia roszczeń konsumenckich

Z Punktem można skontaktować się:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333
 • za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl

Z pracownikiem Punktu można też spotkać się osobiście w Centrali UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, w godzinach:

 • poniedziałek 12:00-16:00
 • wtorek/środa/piątek 10:00-14:00
 • czwartek 8:30-12:30

Wejście w życie i zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl